Actualmente, existen 9 paradas de taxi en Mataró, a continuación se muestra una relación de éstas.

  • Parada 1: Hospital de Mataró | Puerta principal del Hospital
  • Parada 2: Centro Comercial Mataró Park | Puerta principal
  • Parada 3: Estación de Tren | C/Churruca, 77
  • Parada 4: Parc Central | Plaza España, 18
  • Parada 5: Cerdañola | Avda. Gatassa, 145
  • Parada 6: Centro 1 | Plaza de les Tereses
  • Parada 7: Centro 2 | Muralla de Sant LLorenç – Carrer Barcelona
  • Parada 8:Peramas / Pla d’en Boet | Camí del Mig – Plaza Serra Xifrè
  • Parada 9: Rocafonda – Palu | Avda. América – Avda. del Perú

 l’ordenança municipal que regula el servei de taxis

Data publicació: 09/04/2013

L’Ajuntament actualitza l’ordenança municipal que regula el servei de taxis

S’estableixen quatre parades obligatòries on no es cobrarà el suplement telefònic

 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous 4 d’abril, inicialment, l’Ordenança municipal del Servei d’autotaxi de Mataró. La normativa municipal, que regula el servei de taxis urbà, s’ha revisat per simplificar aspectes ja regulats per la Llei del taxi així com altres normes superiors.
 
Entre els canvis a destacar, la nova ordenança preveu crear llicències de taxis adaptats quan no s’acompleixi amb el mínim exigible per la normativa reguladora de la promoció a l’accessibilitat. També estableix que, d’acord amb la Llei del taxi, el servei es pot prestar per part del titular o mitjançant conductors assalariats. Així mateix, el vehicle pot ser de propietat o bé de lloguer, leasing, etc, i no ha d’excedir dels 4 anys d’antiguitat en cas de renovació.
 
Els taxis poden portar publicitat exterior a les portes i vidres posteriors sempre que es permeti la visibilitat des de dins del vehicle, i publicitat interior si no representa perill o minva el confort dels passatgers. En qualsevol cas, l’activitat publicitària, regulada per la Llei de publicitat dinàmica, ha de comptar amb llicència.
 
Les parades fixes obligatòries del servei de taxi a la ciutat, on no serà aplicable el suplement telefònic (1,40 €), estan situades al carrer de Cosme Churruca (davant estació de Renfe), l’Hospital de Mataró, la plaça de Santa Anna-Muralla de Sant Llorenç i el Camí del Mig.
 
No es pot iniciar un servei de taxi quan existeixi una parada a menys de 50 metres, excepte en casos d’emergència, concertació prèvia o quan un dels usuaris sigui una persona amb mobilitat reduïda.
 
Els conductors estan obligats a proporcionar canvi als usuaris fins a 30 €. No podran prestar el servei vestits amb samarretes, pantalons curts o roba esportiva. Així, es canvia el redactat vigent de l’ordenança, que recull l’obligació de vestir amb decòrum i pulcritud, un concepte subjectiu.
 
El nou text ha de superar un termini d’informació pública de 30 dies. Si no es presenten al·legacions l’ordenança quedarà aprovada definitivament de forma automàtica.

 

             

                        Mataró incrementa fins a cinc les llicències de taxi adaptat


Data publicació: 18/04/2018
      Mataró incrementa fins a cinc les llicències de taxi adaptat
      L’Ajuntament dóna subvenció per adaptar quatre vehicles

Durant aquest any Mataró passarà a tenir cinc taxis adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda, quan a principis de 2017 només hi havia dos. L’increment és fruit d’una campanya de subvencions impulsada per l’Ajuntament amb l’objectiu de promoure l’adaptació de vehicles amb llicència de taxi per tal de complir amb la normativa d’accessibilitat respecte a aquest servei de transport públic.

En els darrers anys, Mataró havia tingut un mínim de dos taxis adaptats –i fins a tres en algun moment–, en compliment del Codi d’accessibilitat de Catalunya aprovat per Decret 135/1995, de 24 de març. Però el 4 de desembre de 2007 es va publicar el Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, que obliga als municipis a promoure que almenys un 5% de les llicències de taxi siguin amb vehicle adaptat, atorgant un termini de deu anys per al compliment. De 90 llicències disponibles a Mataró, per tant, corresponen cinc taxis adaptats.

Per impulsar l’adquisició o adaptació de més vehicles entre els titulars de llicències de taxi, l’Ajuntament va aprovar el passat novembre una subvenció d’import global 16.000 € (quatre ajuts de 4.000 € màxim cadascun). La subvenció era de caràcter bianual, per actuacions realitzades entre gener de 2017 i maig de 2018, i es podia sol·licitar fins al passat 15 de gener.

Actualment ja han cobrat l’ajut dos dels taxis, que es van adaptar el 2017, i estan en tràmit de concessió les subvencions corresponents a dos taxis per aquest 2018. Un dels vehicles subvencionats ja era adaptat i correspon a una renovació, de manera que al llarg d’aquest any Mataró disposarà d’un mínim de cinc taxis adaptats.

Cree un sitio web gratuito con Yola