Tarifes Taxis 2018

Amb destinació dins del terme municipal / con destino dentro del término municipal

Tarifa 1: feiners de 7 a 20 hores / laborables de 7 a 20 horas
Baixada de bandera / bajada de bandera * 4,20 €
Quilòmetre recorregut / kilómetro recorrido 1,14 €
Hora d’espera / hora de espera 21,05 €


Tarifa 2: feiners de 20 a 7 hores, dissabtes, diumenges i festius / laborables de 20 a 7 hores, sábados, domingos y festivos

Baixada de bandera / bajada de bandera * 5.20 €
Quilòmetre recorregut / kilómetro recorrido 1,19 €
Hora d’espera / hora de espera 21,35 €Tarifa 3:  nits especials / noches especiales

Baixada de bandera / bajada de bandera * 8.30 €
Quilòmetre recorregut / kilómetro recorrido 1,19 €
Hora d’espera / hora de espera 21,35 €
Des de les 22 h fins les 8 h del dia següent. Es consideren nits especials.  la nit de Sant Joan (23 de juny), la nit de Les Santes (27 de juliol), la nit de Nadal (24 de desembre) i la nit de cap d’any (31 de desembre).


Suplements / suplementos

Avís telefònic / aviso telefónico ** 1,45 €
Servei urbanitzacions / servicio urbanizaciones *** 2,40 €
Maleta o paquet / maleta o paquete superior a 55x35x35 cm  1,50 €
Animals domèstics                                             **** 1.75 €
____________________________________________________________________________________ 

*El taxímetre tarificarà a partir dels 1.625 m o o dels 317 segons de la tarifa 1 o 326 segons de la tarifes 2 i 3 / El taximetro tarificará a partir de los 1.625 m o de los 317 segundos en la tarifa 1 o 326 segundos en la tarifa 2 y 3.

**No és aplicable als serveis sol·licitats des de les urbanitzacions / No es aplicable a los servicios solicitados desde las urbanizaciones.

***Suplement per als serveis a les urbanitzacions Can Quirze, Vallveric, La Fornenca, Can Marquès, Les Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, Can Serra, La Cornisa i el sector Riera de Mata situat a partir del PK648 de la carretera NII. / Suplemento para los servicios a las urbanizaciones Can Quirze, Vallveric, La Fornenca, Can Marquès, Les Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, Can Serra, La Cornisa y el sector Riera de Mata situado a partir del PK648 de la carretera NII.

****Queda a criteri del taxista d’acceptar dur animals / queda a criterio del taxista aceptar llevar animales.

Dies festius a efectes de tarifa / días festivos a efectos tarifarios
Diumenges, festes oficials i els dies del 25 al 29 de juliol / Domingos, fiestas oficiales y los días del 25 al 29 de julio.


INFORMACIÓ I RECLAMACIONS
/ Información y reclamaciones


Ajuntament de Mataró. Tel. 010* (de dilluns a divendres de 8 a 19 h)
807 117 010 des de fora de Mataró. El preu de les trucades depèn de les tarifes de cada operador.

Horari: de dll. a dv., de 8 a 19 h, excepte festius.

Agost: de dll. a dv. de 8 a 15 h
Tots els taxistes porten fulls de reclamacions a disposició dels usuaris / todos los taxistas llevan hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.
No es tindrà en compte cap excepció en l'aplicació d'aquestes tarifes / no se contempla ninguna excepción en la aplicación de las presentes tarifas.


Cree un sitio web gratuito con Yola